Martinské terasy

Projekt individuálnej bytovej výstavby Martinské Terasy vznikol na základe územného plánu mesta Martin, ktorý bol vypracovaný a schválený v deväťdesiatych rokoch.

Územie bolo v roku 2016 podrobnejšie riešené „Generelom územného rozvoja Martinská terasa“, ktorý bol spracovaný ako územnoplánovací podklad pre celé územie nachádzajúce sa na vyvýšenej terase juhovýchodne od sídliska Košúty. Rieši základnú urbanistickú a dopravnú koncepciu územia nového obytného obvodu a stanovuje podmienky pre možnosť koordinovaného riadenia výstavby jednotlivých obytných zón.

0
Parciel
0
m² plôch pre vaše domy

vyberte si z našej ponuky

voľných POZEMKOV

O pozemkoch

V oblasti developerských projektov zameraných na bývanie v Martine máme dlhoročné skúsenosti. Hlavným cieľom ambiciózneho projektu IBV Martinské Terasy je transformovať mestský kontext a poskytnúť obyvateľom možnosť zažiť individuálne a komfortné bývanie v rodinných domoch. Projekt zahŕňa výstavbu 77 rodinných domov v Martine, ktoré budú tvoriť súčasť pestrého mestského prostredia s kompletnou infraštruktúrou.